Érzelmi Erőforrás Tréningek

Érzések csoportosítása – negatív, pozitív vagy mindegy?

Published by Ildi on

Kifejezések az érzések leírására, bemutatására. Szavak, amelyek érzésekre, érzelmekre utalnak.

A szükségleteink, érzéseink kifejezéséhez gyakran használunk jelzőket és minősítéseket. Gyakori, hogy érzéseink megnevezésére a jó, rossz, nagyon jó, nagyon rossz kifejezésekben kimerülnek, ami sokszor nem a legjobb támpont ahhoz, hogy érthetővé tegyük akár önmagunk, akár mások számára, hogyan is érezzük magunkat.

Ebben a listában érzelmeket, érzelmi viszonyulást leíró, szavakat, kifejezések találsz „jó”, „rossz”, „pozitív” vagy „negatív” csoportosítások nélkül. Fontos elrugaszkodjunk a korábbi sémáktól, kategorizálástól, így könnyebb és felszabadítóbb az érzelmeink kezelése.

A lista célja, hogy:

  • segítse a kapcsolatfelvételt az érzéseiddel,
  • felismerd, milyen gazdagon kifejezésre tudod juttatni érzéseidet,
  • bátran és nyugodtan be tudd azonosítani az érzéseidet,
  • képessé válj arra, hogy ki tudd mondani, hogy milyen érzés van benned (akkor is, ha néha „csúnya” szavakkal megy ez elsőre),
  • gazdagítsd a szókincsedet, színesebben, választékosabban tudd kifejezni magad.

Amikor képesek vagyunk az érzéseinket felismerni, akkor kifejezésük még egyszerűbbé válik és érzelmileg felszabadulunk.

Használd bátran ezt a listát iránytűként, és érzéseid megmutatják a viszonyulásodat, mindenhez, amivel kapcsolatba kerülsz.

Érzések listája

Negatív vagy pozitív vagy mindegy?

Betúrendes lista

A aggódó, agresszív, akadékoskodó, alakoskodó, alamuszi, alkotó, akaratos, anyámasszony katonája, atyáskodó
Á ábrándos, áhítatos, álmélkodó, álmodozó, álmos, álságos, ámuló, ártatlan, áruló, árva
B bamba, barátságos, barátságtalan, bágyadt, bánatos, bánattól sújtott, bánkódó, bátor, bátortalan, becsapott, befolyásolt, begőzölt, begyulladt, beijedt, bekattant, beleunt, beteges, beteljesedett, békés, bénult, bizakodó, bizalmatlan, bizonytalan, biztonságban lévő, bízó,  bohém, bohókás, boldog, boldogságban úszó, boldogtalan, bolondos, bomlasztó, borongós, borúlátó, borzadó, borzongó, bosszús, bosszúvágyó, bosszankodó, bódult, bősz, buja, bujkáló, buta, buzgó, búbánatos, bús, búskomor, búslakodó, búval bélelt, büszke, bűnbánó, bűntudatos, bűntudatot érző
C

cinikus, civakodó

CS csalódott, csábító, cseles, cserbenhagyott, csimpaszkodó, csipkelődő, csodálatos, csodálkozó, csöndes, csüggedt, csüggeteg
D depressziós, dermedt, derűlátó, derűs, démoni, diadalittas, diadalmas, dicsekvő, döbbent, dölyfös, dörgölőző, duhaj, durcás, durva, duzzogó, dühöngő, dühös
E egész, egyedül, egyhangú, egykedvű, együtt érző, elege van, elfoglalt, ellenérzés, elmegy a kedve, elrontott, elveszett, eksztatikus, elámult, elárult, elátkozott, elbájolt, elbátortalanodott, elborzadt,  elbukott, elbűvölt, elcsigázott, elcsüggedt, elégedetlen, elégedett, elengedett, elesett, eleven, elfogadó, elgondolkodó, elgyötört, elhagyatott, elhagyott, elhanyagolt, elhasznált, elhidegült, elidegenedett, elkápráztatott, elkedvetlenedett, elképedt, elképesztett, elkeseredett, elkésett, elkötelezett, ellágyult, ellazult, ellenálló, ellenséges, elmélázó, elmélyedt, elmélyült, elmerült, elnémult, elnyomott, elragadtatott, elszigetelt, eltompult, eltökélt, elkeseredett, eltévedt, elvarázsolt, elváró, elviselhetetlen,  emelkedett, empatikus, energikus, eredeti, erőltetett, erős, erőszakos, erőtől duzzadó
É éber, ébredező, élettelen, életteli, életunt, életvidám, élénk, élvezkedő, érintett, érzékeny, érdeklődő, érdektelen, erőtlen, érzéketlen, észre nem vett
F fagyos, fakó, fáj, hogy…,   fáradt, fásult, feldühödött, felelőtlen, felajzott, felbátorodott, felbosszantott, felbőszült, felcsigázott, feldobott, feldúlt, felelős, felesleges, felfrissült, felhangolt, felhúzott, felindult, felingerelt, felizgatott, felizgult, felkavart, fellegekben járó, felpaprikázott, felpezsdült, felpörgött, felsült, felsőbbrendű, felszabadult, felszínes, felvidult, felvillanyozott, fenyegetett, feszélyezett, feszengő, feszült, féktelen, félbeszakított, félelemmel teli, félénk, félreértett, félszeg, féltékeny, fénytelen, férfias,  finom, fogékony, fontoskodó, forrongó, fölébredt, fölélénkült, fölengedett, fölfrissült, fölkavart, fölpezsdült, friss, frusztrált, függő helyzetben levő
G gátolt, gondtalan, gonosz, gondoskodó, gondterhelt, goromba
GY gyanakvó, gyámkodó, gyámoltalan, gyászos, gyászos hangulatú, gyáva, gyenge, gyengéd, gyermeteg, gyönge, gyönyörködő, gyötrődő, gyűlölködő
H habozó, habzsoló, hajszolt, hallgatag, halódó, halogató, hamis, hangos, haragos, haragvó, harcias, hatalmas, határozott, határozatlan, hasznos, hazug, háborgó, hálás, hálátlan, házsártos, helyben toporgó, helyét kereső, hervadt, hetvenkedő, heves, hezitáló, hiányzik, hideg, hidegvérét vesztett, higgadt, hogy…,  hízelgő, hősies, hőzöngő, huncut, húzódozó, hüledező, hűséges
I, Í idegen, ideges, igazságos, igazságtalan, igyekvő, ihletett, ijedt, ijedős, illetéktelen, imádó, indulatos, ingadozó, ingatag, ingerlékeny, inspirált, intenzív, irgalmas, irigy, irritált, irtózó, izgatott, izgága, izzó
J jajongó, jeges, jó humorú, jószándékú, jókedvű, józan
K kacér, kaján, kalandszomjas, kalandvágyó, kapkodó, kapzsi, kábult, káráló, kárörvendő, kedélyes, kedves, kedveszegett, kedvetlen, kedvét szegett, kegyetlen, kekec, kellemes, kellemesen izgatott, kelletlen, keserű, ketrecbe zárt, kevés, kéjelgő, kényelmetlen, kényszeredett, képmutató, készséges, kételkedő, kétségbeesett, kétségek között vergődő, kétszínű, kiakadt, kialvatlan, kiábrándult, kicsattanó, kicsi, kicsinyes, kiegyensúlyozott, kielégített, kielégült, kiégett, kifacsart, kifáradt, kihasznált, kihívó, kilátástalan, kimerült, kimért, kínlódó, kipihent, kitartó, kiteljesedett, kíváncsi, kivénhedt, kizökkent, kíméletlen, kockáztató, komoly, komor, komplikált, konok, korlátozott, ködös, könnyed, könnyelmű, könyörtelen, körülményes, kötekedő,  következetes, közömbös, közönyös, közvetlen, kővé vált, kritikus, kudarcos, kusza
L lagymatag, lankadt, laza, lágy, lángoló, látnoki, lázadó, lázas izgalomban lévő, lebegő, lebénult, lecsendesült, ledermedt, ledorongolt, leforrázott, legyőzött, lehangolt, lehengerelt, lelkes, lelke vesztett, lemaradt, lenézett, lendületes, lendületét vesztett, lenyugodott, lenyűgözött, lesipuskás, letisztult, letargikus, letört, levert, léha, lézengő, lomha, lusta
M magabiztos, magába roskadt, magához tért, magára hagyott, magányos, magával ragadott, makacs, manipulált, mámoros, mániákus, meg nem hallgatott, megalázott, megbabonázott, megbántott, megbecsült, megbékélt, megbénított, megbocsátó, megbotránkozott, megbotránkoztató, megbűvölt, megcsömörlött, megdöbbent, megérintett, megértő, megfáradt, megfelelni akaró, megfélemlített, meggyötört, meghatott, meghökkent, meghökkenő, megigézett, megijedt, megijesztett, megindult, megittasult, megjutalmazott, megkeseredett, megkínzott, megkönnyebbült, meglepett, meglepődött, megnyugodott, megrázott,  megrendült, megrettent, megrémült, megrészegült, megriadt, megrökönyödött, megsemmisült, megsértett, megsértődött, megszállott, megszégyenített, megszeppent, megtámadott, megtévesztett, megtört, megvadult, megvetést érző,  megzavart, melankolikus, melegszívű, mélabús, mélázó, méltányoló, melldöngető, mellőzött, mély, menekülő, merev, merész, méregbe gurult, mérges, mocskos, morc, morcos, mogorva, morózus
N nagylelkű, nagyvonalú, nárcisztikus, negédes, neheztelő, nehéz, nem értékelt, nem kívánt, nemtörődöm, nevetséges, nőies
NY nyakon csípett, nyavalygó, nyájas, nyámnyila, nyertes, nyitott, nyílt, nyomás alatt tartott, nyomott hangulatú, nyomorgó, nyomorult, nyomorúságos, nyugodt, nyugtalan, nyűgös
O, Ó odaadó, okoskodó, optimista, ostoba
Ö ömlengő, önelégült, önemésztő, önfeledt, önkínzó, önsajnáló, önromboló, öntudatos, önző, öreges, öröm, örömmámorban úszó, örömteli, örvendező, örvendő, összehúzódó, összeszedett, összezavart, összezavarodott, összezsugorodott, ösztönzött
Ő őrjöngő, őrült, őszinte
P panaszkodó, passzív, pánikba esett, pártfogolt, pesszimista, pezsgő, pikáns, pipogya, pompás, pórul járt, provokáló, provokált, pufogó, puhány
R ragaszkodó, ragyogó, rajongó, ravaszkás, rátarti, remek, reménykedő, reménytelen, reménytelenül vágyódó, reményteli, reményvesztett, rendezett, rettentő, rémült, részeg, riadt, rideg, rigolyás, romboló, romlott, rosszakaratú, rosszindulatú, rosszkedvű
S sajnálkozó, sarokba szorított, savanyú, sátáni, sebesült, sebezhető, sebzett, segítőkész, semmibe vett, sértett, simogató, siralmas, siránkozó, sivár, smucig, sodrából kihozott, sokkolt, sótlan, sóvárgó, sugárzó, sunyi, súlyos
SZ szabad, számonkérő, szánakozó, szánalmas, szeleburdi, szeles szelíd, szembeszegülő, szemérmes, szemforgató, szent, szenvedő, szenvedélyes, szenvtelen, szerelmes, szerelemittas, szerencsés, szeretetteljes, szerető, szédült, szégyenkező, szégyenlős, szétáradó, szétesett, szétrobbanó, szétszórt, szigorú, szilaj, színészkedő, szívet borzongató, szívét kitáró, szívet megremegtető, szívvel-lélekkel résztvevő, szívós, szívtelen, szkeptikus, szolgálatkész, szomjas, szomorkásan sóvárgó, szomorú, szórakozott, szorongó, szótlan
T tagadó, tajtékzó, támadó, tanácstalan, tartózkodó, támasz nélküli, támogatott, társtalan, távoli, távolságtartó, tehetetlen, tele van a…, telhetetlen, teljes, terhére van, terhes, tespedt, tettre kész, tébláboló,  tékozló, tépelődő, tétlen, tétova, tétovázó, tévelygő, titokzatos, tolakodó, tomboló, tompa, torkos, tönkrement, töprengő, törékeny, törtető, tövises, tőrbe csalt, tréfás, tunya, túláradó, túlcsorduló, túlértékelt, túlfűtött, túlhajtott, túlszabályozott, tündöklő, türelmes, türelmetlen, tüzes
U,Ú ujjongó, unatkozó, undorodó, unott, utálatos, utálkozó, uralkodó, új erőre kapott
Ü,Ű üdvözült, ügyes, ügyefogyott, ügyetlen, üres, űzött
V vagány, vakmerő, vágyakozó, válságban lévő, változatlan, változékony, várakozó, védekező, védtelen, végtelenül boldog, vérszomjas, vétlen, vibráló, viccelődő, vidám, vigasztalan, viharvert, viszolygó, visszafogott, visszahúzódó, visszarettent, visszautasító, visszautasított, visszavonuló, víg, vonakodó, vonzó
Z zaklatott, zavaros, zavarodott, zavart, zárkózott, zilált
ZS zsarnoki, zsémbes, zsibbadt, zsugori

érzések

Pozitív töltetű érzések listája

A,Á aktív, alkotó, ábrándos, áhítatos, álmodozó, ámuló, ártatlan
B barátságos, bátor, beteljesedett, békés, bizakodó, biztonságban lévő, bízó, bohém, bohókás, boldog, boldogságban úszó, bolondos, büszke
C, CS csábító, csodálatos, csöndes
D derűlátó, derűs, diadalmas
E egész, együtt érző, eksztatikus, elámult, elbájolt, elbűvölt, elégedett, elengedett, eleven, elfogadó, elgondolkodó, elkápráztatott, elkötelezett, ellazult, ellágyult, elmerült, elmélázó, elmélyedt, elmélyült, eltökélt, elvarázsolt, emelkedett, energikus, eredeti, erős, erőtől duzzadó
É éber, ébredező, életvidám, élénk, érdeklődő
F felajzott, felbátorodott, feldobott, felfrissült, felhangolt, felizgult, fellegekben járó, felpezsdült, felpörgött, felszabadult, felvidult, felvillanyozott, finom, fogékony, fölébredt, fölélénkült, fölengedett, fölfrissült, fölpezsdült, friss
G, GY gondtalan, gondoskodó, gyengéd, gyönyörködő
H hasznos, határozott, hálás, higgadt, hősies, huncut, hűséges
I igazságos, igyekvő, ihletett, inspirált, intenzív, irgalmas, izzó
J jó humorú, jókedvű, jószándékú, józan
K kalandszomjas, kalandvágyó, kedélyes, kedves, kellemes, kellemesen izgatott, készséges, kiegyensúlyozott, kielégített, kielégült, kipihent, kitartó, kíváncsi, komoly, könnyed, következetes, közvetlen
L laza, lágy, lángoló, látnoki, lázas izgalomban lévő, lebegő, lecsendesült, lelkes, lendületes, lenyugodott, lenyűgözött, letisztult
M magabiztos, magához tért, magával ragadott, mámoros, megbecsült, megbékélt, megbocsátó, megérintett, megértő, meghatott, megindult, megjutalmazott, megkönnyebbült, megnyugodott, melegszívű, mélázó, méltányoló, mély
N, NY nagylelkű, nagyvonalú, nyertes, nyitott, nyugodt
O, Ó odaadó, optimista
Ö,Ő önfeledt, öntudatos, öröm, örömmámorban úszó, örömteli, örvendező, örvendő, őszinte, összeszedett, ösztönzött
P pártfogolt, pezsgő, pompás
R ragyogó, rajongó, remek, reménykedő, reményteli
S segítőkész, simogató, sugárzó
SZ szabad, szelíd, szemérmes, szent, szenvedélyes, szerelmes, szerelemittas, szerencsés, szeretetteljes, szerető, szétáradó, szilaj, szívét kitáró, szívvel-lélekkel résztvevő, szívós
T támogatott, teljes, tettre kész, tréfás, túláradó, tündöklő, türelmes, tüzes
U,Ú ujjongó, új erőre kapott
Ü,Ű üdvözült, ügyes
V vagány, vágyakozó, végtelenül boldog, vétlen, vidám, viccelődő, víg, vonzó

 

Negatív töltetű érzések listája

A aggódó, agresszív, akadékoskodó, alakoskodó, alamuszi, akaratos, anyámasszony katonája, atyáskodó
Á álmélkodó, álmos, álságos, áruló, árva
B bamba, barátságtalan, bágyadt, bánatos, bánattól sújtott, bánkódó, bátortalan, becsapott, befolyásolt, begőzölt, begyulladt, beijedt, bekattant, beleunt, bénult, beteges, bizalmatlan, bizonytalan, boldogtalan, bomlasztó, borongós, borúlátó, borzadó, borzongó, bosszús, bosszúvágyó, bosszankodó, bódult, bősz, buja, bujkáló, buta, buzgó, búbánatos, bús, búskomor, búslakodó, búval bélelt, bűnbánó, bűntudatos, bűntudatot érző
C cinikus, civakodó
CS csalódott, cseles, cserbenhagyott, csimpaszkodó, csipkelődő, csüggedt, csüggeteg
D démoni, depressziós, dermedt, diadalittas, dicsekvő, döbbent, dölyfös, dörgölőző, duhaj, durva, durcás, duzzogó, dühöngő, dühös
E egyhangú, egykedvű, elárult, elátkozott, elbátortalanodott, elborzadt, elbukott, elcsigázott, elcsüggedt, elégedetlen, elesett, élettelen, elgyötört, elhagyatott, elhagyott, elhanyagolt, elhasznált, elhidegült, elidegenedett, elkedvetlenedett, elképedt, elképesztett, elkeseredett, elkésett, ellenálló, ellenséges, elnémult, elnyomott, elragadtatott, elszigetelt, eltévedt, eltompult, elváró, elviselhetetlen, elviselhetetlen, erőltetett, erőszakos, erőtlen
É életunt, élvezkedő, érdektelen, érzékeny, érzéketlen, észre nem vett
F fagyos, fakó, fáj, hogy…,  fásult, felbosszantott, felbőszült, felcsigázott, feldúlt, feldühödött, felelős, felelőtlen, felesleges, felhúzott, felindult, felingerelt, felizgatott, felkavart, felpaprikázott, felsült, felsőbbrendű, felszínes, fenyegetett, feszélyezett, feszengő, feszült, féktelen, félbeszakított, félelemmel teli, félénk, félreértett, félszeg, féltékeny, fénytelen, fontoskodó, forrongó, fölkavart, frusztrált, függő helyzetben levő
G gátolt, gonosz, gondterhelt, goromba
GY gyanakvó, gyámkodó, gyámoltalan, gyászos, gyászos hangulatú, gyáva, gyenge, gyermeteg, gyönge, gyötrődő, gyűlölködő
H habozó, habzsoló, hajszolt, hallgatag, halogató, halódó, hangos, hamis, haragos, haragvó, harcias, hatalmas, határozatlan, hazug, háborgó, hálátlan, házsártos, helyben toporgó, helyét kereső, hervadt, hetvenkedő, heves, hezitáló, hiányzik, hideg, hidegvérét vesztett, hízelgő, hőzöngő, húzódozó, hüledező
I,Í idegen, ideges, igazságtalan, ijedt, illetéktelen, indulatos, ingadozó, ingatag, ingerlékeny, irigy, irritált, irtózó, izgatott, izgága
J jajongó, jeges
K kacér, kaján, kapkodó, kapzsi, kábult, káráló, kárörvendő, kedveszegett, kedvetlen, kedvét szegett, kegyetlen, kekec, kelletlen, keserű, ketrecbe zárt, kényszeredett, képmutató, kételkedő, kétségbeesett, kétszínű, kéjelgő, kiábrándult, kicsi, kicsinyes, kiégett, kifacsart, kifáradt, kihasznált, kihívó, kilátástalan, kimért, kimerült, kíméletlen, kínlódó, kivénhedt, kizökkent,  kockáztató, komor, komplikált, konok, korlátozott, ködös, könnyelmű, könyörtelen, körülményes, kötekedő, közömbös, közönyös, kővé vált, kritikus, kudarcos, kusza
L lagymatag, lankadt, lázadó, lebénult, ledermedt, ledorongolt, leforrázott, legyőzött, lehangolt, lehengerelt, lelkevesztett, lemaradt, lenézett, lendületét vesztett, lehangolt, lesipuskás, letargikus, letört, levert, léha, lézengő, lomha, lusta
M magába roskadt, magára hagyott, magányos, makacs, manipulált, mániákus, meg nem hallgatott, megalázott, megbabonázott, megbántott, megbénított, megbotránkozott, megbotránkoztató, megbűvölt, megcsömörlött, megdöbbent, megfáradt, megfelelni akaró, megfélemlített, meggyötört, meghökkent, meghökkenő, megigézett, megijedt, megijesztett, megittasult, megkeseredett, megkínzott, meglepett, meglepődött, megrázott, megrémült, megrendült, megrészegült, megrettent, megriadt, megrökönyödött, megsemmisült, megsértett, megsértődött, megszállott, megszégyenített, megszeppent, megtámadott, megtévesztett, megtört, megvadult, megvetést érző,  megzavart, melankolikus, melldöngető, mellőzött, menekülő, merész, merev, mélabús, méregbe gurult, mérges, mocskos, morc, morcos, mogorva, morózus
N nárcisztikus, negédes, neheztelő, nehéz, nem értékelt, nem kívánt, nemtörődöm, nevetséges
NY nyakon csípett, nyavalygó, nyájas, nyámnyila, nyílt, nyomás alatt tartott, nyomorgó, nyomorult, nyomorúságos, nyomott hangulatú, nyugtalan, nyűgös
O,Ó okoskodó, ostoba
Ö ömlengő, önelégült, önemésztő, önkínzó, önsajnáló, önromboló, önző, öreges, összehúzódó, összezavart, összezavarodott, összezsugorodott
Ő őrjöngő, őrült
P panaszkodó, passzív, pánikba esett, pesszimista, pezsgő, pikáns, pipogya, pórul járt, provokáló, provokált, pufogó, puhány
R ragaszkodó, ravaszkás, rátarti, reménytelen, reménytelenül vágyódó, reményvesztett, rendezett, rettentő, részeg, rémült, riadt, rideg, rigolyás, romboló, romlott, rosszakaratú, rosszindulatú, rosszkedvű
S sajnálkozó, sarokba szorított, savanyú, sátáni, sebesült, sebezhető, sebzett, semmibe vett, sértett, siralmas, siránkozó, sivár, smucig, sodrából kihozott, sokkolt, sótlan, sóvárgó, sunyi, súlyos
SZ számonkérő, szánakozó, szánalmas, szédült, szégyenkező, szégyenlős, szeleburdi, szeles, szembeszegülő, szemforgató, szenvedő, szenvtelen, szétesett, szétrobbanó, szétszórt, szigorú, színészkedő, szívet borzongató, szívet megremegtető, szívtelen, szkeptikus, szolgálatkész, szomjas, szomorkásan sóvárgó, szomorú, szorongó, szórakozott, szótlan
T tajtékzó, tagadó, tanácstalan, tartózkodó, támadó, támasz nélküli, társtalan, távoli, távolságtartó, tehetetlen, tele van a…, telhetetlen, terhére van, terhes, tespedt, tébláboló, tékozló, tépelődő, tétlen, tétova, tétovázó, tévelygő, titokzatos, tolakodó, tomboló, tompa, torkos, tönkre ment, töprengő, tőrbe csalt, törékeny, törtető, tövises, tunya, túlcsorduló, túlértékelt, túlfűtött, túlhajtott, túlszabályozott, türelmetlen
U unatkozó, undorodó, unott, utálatos, utálkozó, uralkodó
Ü,Ű ügyefogyott, ügyetlen, üres, űzött
V vakmerő, válságban lévő, változatlan, várakozó, védekező, vérszomjas, vibráló, vigasztalan, viharvert, viszolygó, visszafogott, visszautasító, visszautasított, visszavonuló, vonakodó
Z zaklatott, zavaros, zavarodott, zavart, zárkózott, zilált
ZS zsarnoki, zsémbes, zsibbadt, zsugori

A lista saját összeállításunk, amely tartalmazza a különböző érzelmekkel foglalkozó módszertanok kifejezéseit is.

Az érzések és érzelmek csoportosításairól, típusairól további blogbejegyzéseket olvashatsz honlapunkon.

Boros Ildi – Kőszegi Móni

 


INGYENES E-BOOK:   700 érzés egy helyen. Ide kattintva tudod letölteni.